Om Neiden

Bosetning

Neiden har samisk bosetning, og her finnes de gjenværende norske skoltesamene. Som en del av Barentssamarbeidet kan innbyggere på den norsk-russiske grensen ferdes fritt uten visum.

Den østsamiske boplassen Skoltebyen er et vernet kulturminne. I Skoltebyen ligger St. Georgs kapell som er det eneste ortodokse kapell i Norge og landets minste kirke. Kapellet er ifølge tradisjon reist på 1500-tallet av munken Trifon av Petsjenga (1495–1583).

Natur

Berggrunnen tilhører Øst-Finnmarks grunnfjellsområde. Nordvest for Neiden finnes Neidengranitten som ble dannet for omtrent 2500 millioner år siden. Den er lite deformert og skjærer gjennom den eldre gneisen. Granitten finnes også rundt Jarfjorden.

Gjennom Neiden renner Neidenelva som er blant Finnmarks beste lakseelver. Det er bygget laksetrapp. I Øvre Neiden ligger en av Finnmarks fjellstuer.