Innlandsfiske

Det er mange gode fiskevann i Neidenområdet. Her finnes ørret, røye, harr og gjedde.

Våre fjellhytter ligger ved gode fiskevann og er plassert slik at man kan vandre fra hytte til hytte om man ønsker det.

Man kan også velge å bo i våre hytter nede ved elva og reise på dagsturer på fjellet herfra.

Isfiskesesong: Februa, mars, april og til starten av mai.  Vi tilbyr snøscootertransport, eller man kan gå på ski. Turer med eller uten guide. Fra midten av mars til sist i april, har vi små teltleire ved meget gode fiskevann.

Ved behov, kan det leies fiskeutstyr av oss.